skip to Main Content

Ondiras gen yon konsila onorè tou nèf an Ayiti

Gouvènman peyi Ondiras nome yon konsil onorè tou nèf nan peyi d Ayiti. Konsila onorè a la pou ede tout sitwayen peyi Ondiras ki bezwen asistans yon konsila dwe bay pou tout sa ki gen rapò ak sètifikasyon dokiman epi…