Skip to content

FICAC Konferans Amerik Latin nan San Pedro Sula Ondiras

FICAC, Federasyon Entènasyonal Konsil yo, te òganize 1ye konferans rejyonal li pou Amerik Latin nan, nan Ondiras, nan San Pedro Sula, soti 31 out rive 3 septanm 2023. Konferans lan te òganize pa Asosyasyon Kò Konsila San Pedro Sula (ACCS),…

Ondiras gen yon konsila onorè tou nèf an Ayiti

Gouvènman peyi Ondiras nome yon konsil onorè tou nèf nan peyi d Ayiti. Konsila onorè a la pou ede tout sitwayen peyi Ondiras ki bezwen asistans yon konsila dwe bay pou tout sa ki gen rapò ak sètifikasyon dokiman epi…